czech-flag.png, 488B hungarian-flag.png, 412B

Grafický návrh

Krom webových stránek lze prezentaci zformovat do grafického návrhu. Důraz kladu na originalitu a kreativitu.

Styl by měl nejen zapadat do dosavadní politiky firmy nebo organizace, měl by si udržet stávající hodnoty a pokud to konzervativnost dovolí, posunout jej dále.

Předmětem zájmu grafika je vkus člověka, na kterého by měl návrh udělat dojem. Návrh by měl vzbudit kladné pocity v mysli člověka a na první pohled zaujmout ať už výstředností, pompéznosti, nevinností nebo obyčejností. Zbraní je tisíce, a hranice určuje pouze prostor a již zmiňovaná politika firmy.

© 1985design